Pierwsza pomoc

Czyli warsztaty z czołówki tych najbardziej wartościowych i priorytetowych. Warto je przejść, aby w przypadku nagłej sytuacji każdy wiedział, jak się zachować – jest to niezwykle ważna wiedza. Nasz doświadczony ratownik przedstawi uczestnikom, jak należy zachowywać się w nagłych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie najpierw zostaną wyposażeni w niezbędne informacje, następnie na fantomie lub na sobie wzajemnie ćwiczyć będą poznane procedury. 

 

Program: 

-Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie miejsca wypadku 

-Wywiad z poszkodowanym 

-Wzywanie pomocy 

-Pozycja boczna bezpieczna 

-Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (z fantomem) 

-Zwichnięcia i złamania 

-Utrata przytomności  

-Nagłe stany zachorowania  

 

Czas trwania warsztatów: 90 min 

Koszt: 15 zł/os. 

© 2023 by Robert & Alan. Proudly created with Wix.com

FAQ   |   Shipping & Returns   |   Store Policy   |   Payment Methods